Suuntana Venäjä

Suomen työttömyysturva ja työ Venäjällä

Venäjällä tehty ulkomaantyö hyväksytään Suomessa työttömyysturvalain mukaiseen työssäoloehtoon, jos Venäjällä työskennellyt on ollut lähetettynä työntekijänä suomalaisen työnantajan palveluksessa. Lähetetty työntekijä kuuluu Suomen työttömyysvakuutuksen piiriin ja työttömäksi joutuessaan hänen on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa.

Venäläisen työnantajan palveluksessa tehtyä työtä ei lasketa työssäoloehtoon.

Jos työskentely Venäjällä on kestänyt yli vuoden, henkilöä ei pidetä enää Suomessa asuvana. Venäjältä Suomeen palaavan oikeus työttömyyspäivärahaan ratkaistaan paluuhetkellä voimassa olevien säädösten mukaan.

Lisäksi yli vuoden Venäjällä oleskeleva siirtyy yleensä venäläisen sosiaaliturvan piiriin. Lue lisää Sosiaaliturva-sivulta.


Lisätietoa ulkomailla työskentelevien suomalaisten työttömyysturvasta

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö: Työttömyysturva ja työ ulkomailla


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä