Hakeminen tanskalaisiin korkeakouluihin

Pohjoismainen korkeakoulusopimus turvaa kaikille pohjoismaalaisille mahdollisuuden hakea julkiseen korkeakoulutukseen Pohjoismaissa samoin tai vastaavin ehdoin kuin maan kansalaiset. Tanskassa on tarjolla paljon sekä tanskan- että englanninkielisiä koulutusohjelmia, ja opetuksen taso on yleisesti ottaen korkea.

Korkeakouluihin haetaan yleensä toisen asteen koulutuksen todistusten perusteella. Pääsykokeet ovat harvinaisia. Korkeakoulut vaativat yleensä hakijoilta yleistä korkeakoulukelpoisuuta omassa maassa ja opiskelukielen sujuvaa hallintaa. Ruotsin kielen taito saattaa riittää tanskankielisissä koulutusohjelmissa. Sen lisäksi voidaan vaatia suoritettuja kurssimääriä tai arvosanoja tietyissä aineissa. Soveltuvuuskokeita, portfolioita ja koe-esiintymisiä käytetään esimerkiksi taidealan koulutusohjelmissa.

Tanskassa sekä tanskan- että englanninkielisiin koulutusohjelmiin haetaan yleensä yhteishaussa (Den Koordinerede Tilmelding).

Haku korkeakouluopintoihin päättyy vuosittain yleensä 15.3. Pieni määrä koulutusohjelmia alkaa kevätlukukaudella. Näihin haku päättyy yleensä  1.9.