Maatieto.net

Maatieto.net är ett tillägg till Maailmalle.net-tjänsten med landsspecifik information och länkar. Mängden information för olika världsdelar och länder varierar. Huvudvikten ligger på studier och speciellt högskolestudier. De landsspecifika länksidorna finns bara på finska.

Maailmalle.net får du information om olika alternativ att resa ut i världen.

Båda webbplatserna administreras av CIMO. Du kan skicka oss kommentarer och länkförslag på responsblanketten (på finska).

Landsguiderna Suuntana

Vi har publicerat Suuntana-landsguider om de populäraste länderna. De innehåller landsspecifik information om bl.a.
  • utbildningssystemet
  • studieansökan och 
  • arbete.
Landsguiderna är skrivna på finska, men alla guider innehåller också ett sammandrag på svenska.

Suuntana-guiderna om europeiska länder har CIMO publicerat i samarbete med EURES-tjänsten vid Arbets- och näringsministeriet.

Läs mer om landsguiderna Suuntana


CIMOs rådgivningstjänster

Hittade du inte den information du sökte? Rådgivningstjänsterna hjälper och handleder dig i att söka information om internationaliseringsmöjligheter.
CIMOs rådgivingstjänster på Maailmalle.net

Relaterade länkar

Landsinfo:

Utrikesministeriet: Länder A-Ö
BBC country profiles

Information om utbildning i olika länder i hela världen:

Braintrack

Universities Worldwide

IAU Online DatabasesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä